Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Dr. Howard Gardner
En unik nytenker innen kommunikasjon og pedagogikk som har gitt ut mer enn 20 bøker om emner innen læring, pedagogikk, psykologi, kommunikasjon, kreativitet, kunstforståelse og ledelse.
siste artikler (4)
Lev Vygotskij står bak en sentral del av teorier om om læringsprosesser og språkutvikling.
Bare navnet kan få assosiasjonene til å spinne i nærmest det uendelige. Kanskje er han en av de meste betydningsfulle for pedagogikken som fag.
En unik nytenker innen kommunikasjon og pedagogikk som har gitt ut mer enn 20 bøker om emner innen læring, pedagogikk, psykologi, kommunikasjon, kreativitet, kunstforståelse og ledelse.
Vi har alle hørt om Piagets teorier. Noen av dem har påvirket vårt syn på tenkningens utvikling hos barn i sterk grad.