Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
HVA ER LURT OG HVA ER LOV? - (ARTIKKEL 1)
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og de har rett til et privatliv. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon (artikkel 12 og 16), og er også sentralt i barnehageloven (§3) og rammeplanen.
siste artikler (16)
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og de har rett til et privatliv. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon (artikkel 12 og 16), og er også sentralt i barnehageloven (§3) og rammeplanen.
Stadig vekk lyser Tinepartner ut tevlingar der ein kan melde seg på å lage ulike saker som skal innehalde Tine-produkt.
Hva innebærer begrepet "funksjonshemmet"? Hva er den historiske bakgrunnen for begrepet?
Down syndrom er den vanligste enkeltårsak til psykisk utviklingshemning. Årlig fødes det i Norge mer enn 50 barn med denne funksjonshemningen.
10.05.2006
Fakta om ADHD
Det er svært viktig at helseinformasjon er korrekt, fordi skadevirkningene ved feilaktig informasjon kan være store. Nå er det på høy tid at fakta om ADHD kommer frem.
08.04.2006
Hva er dysmeli
Dysmeli er en medfødt diagnose der armer og/eller ben er mangelfullt utviklet.
De stille barna som gjennomfører en vær snill-snakk lavt-ikke ta plassaksjon i livet kan ofte oppleves som teflonbelagte. Vi kommer ikke innpå dem og glemmer dem lett.
I Norge fødes hvert år ca 500 barn med hjertefeil. Her kommer litt informasjon fra FFHB Foreningen for Hjertesyke Barn om utfordringer disse barna kan ha i skolen.
Barn kan også få revmatisme. Barneleddgikt er mest vanlig. Her får du litt mer informasjon om hvordan det arter seg hos barn.
Autisme er en omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Her får du vite litt mer.
Mange barn slite med dysleksi. Med litt bakgrunnsinformasjon blir det enklere å forholde seg til disse barnas utfordringer.
21.03.2006
Hva er CP?
CP eller Cerebral parese oppstår i mange former. Denne artikkelen gir oss en innføring i hva det er og hvorfor noen får CP.
Barn med diabetes møter flere utfordringer i skole og SFO. Her er litt informasjon om hva det kan innebære for barn å ha diabetes.
Svært mange barn sliter med astma og/eller allergi. Her følger noen konkrete råd til blant annet SFO om hvordan vi best mulig skal tilrettelegge for barn med astma når det gjelder fysisk aktivitet.
Stamming er en talevanske og en kommunikasjonshemming. Den oppstår som regel i 2-5-årsalderen. Hos noen barn og unge utvikler stammingen seg, og kan med tiden bli til en livslang funksjonshemming.
Her får du en innføring i hva Asberger syndrom er og hva det kan medføre når noen har denne diagnosen.