Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Ansvar rundt stengetid
Noen ganger blir barn hentet for sent i SFO. Tydelige avtaler med foreldre kan løse noe av dette.
siste artikler (6)
Noen ganger kan vi føle at det å bli observert av foreldre er en ekstra utfordring som barneveileder i SFO/AKS. At også foreldre kan oppleve hente- og bringesituasjonen som en utfordring, tenker vi kanskje ikke så ofte på.
Noen ganger blir barn hentet for sent i SFO. Tydelige avtaler med foreldre kan løse noe av dette.
På julaften venter jeg mitt tredje barn. På siste ultralyd ble det bekreftet at det blir en ny deltaker i den eksklusive jenteligaen som i dag består av min kone, Oda 7 år og Hannah 1 år. En ting er dermed sikkert, og det er at jeg skal få gleden av å oppleve utallige foreldremøter i barnehager og skole/sfo i årene fremover.
Har dagens foreldre tippet helt over når det gjelder å sette sine barn i sentrum? Jesper Juul slipper denne gangen til en av sine lesere, "Stresset supermamma".
Det er lurt å samle ulik informasjon fra foreldrene til SFO i et skjema. Vi har laget et slikt som kanskje kan brukes i din SFO.
Å gi positiv tilbakemelding til foreldre er kjempeviktig. På Fjellfoten SFO har de satt tilbakemeldingene i system for å sikre at de blir gitt.