Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Fra en mor
Vi har bedt en mor beskrive hvordan det oppleves å være mor til det barnet som alle vet om, som de fleste mener noe om og som alt for ofte går hjem etter en dag på skole og SFO med flere nederlag i sekken.
siste artikler (31)
De første dagene på skolen tilbringes gjerne i SFO. Det åpner for en sømløs og trygg overgang fra barnehage til skole. Forutsetningen at SFO-ansatte forstår hva slags erfaringer barnet har med seg i «sekken».
11.12.2017
Fra en mor
Vi har bedt en mor beskrive hvordan det oppleves å være mor til det barnet som alle vet om, som de fleste mener noe om og som alt for ofte går hjem etter en dag på skole og SFO med flere nederlag i sekken.
August handler ikke bare om å ta imot nye 1.klassinger. Også foreldrene skal fases inn i SFO-livet!
Noen ganger kan vi føle at det å bli observert av foreldre er en ekstra utfordring som barneveileder i SFO/AKS. At også foreldre kan oppleve hente- og bringesituasjonen som en utfordring, tenker vi kanskje ikke så ofte på.
Skolestart og august i SFO er knipsetid. Det «knipses» og «skytes» fra hoftekammen med mobilkameraer, og stolte foreldre deler på sosiale medier. Helt greit det der. Men vær nøye med hva du deler.
Nå legges grunnlaget for et godt SFO-liv for nye barn på vei inn porten. Innspillet kom fra en mor i et nettmøte jeg hadde i Dagbladet etter et oppslag om SFO.
Mottak av nye 1. klassinger og ikke minst deres foreldre nærmer seg. Når vi hører rykter om en SFO eller AKS blir vi nysgjerrige. Når ryktene attpåtil kan dokumenteres blir det interessant for flere. Rundt Kjelsås Aktivitetsskole i Oslo svirret den positive bakpraten forrige høst. Vi ville gjerne vite hvorfor og ringte til AKS-leder Andre.
Vi har fått et lite spørsmål fra en våken SFO-leder. Kan barn være ute uten kontinuerlig tilsyn, hvis vi har avtalt dette med foreldrene?
Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.
Hva gjør du når foreldre stiller spørsmål ved ting du gjør?
Dette er innledningen til en serie om samtalemetodikk og foreldresamarbeid. Görel Fred presenterer spørsmål med teoretiske refleksjoner, gir praktiske eksempler og presenterer noen diskusjonsspørsmål.
Vi har fått en henvendelse fra foreldre i Vestby kommune i Akershus.
Pakistanske og somaliske mødre i bydelene Grorud og Søndre Nordstrand i Oslo har fått tilbud om kurs i foreldretreningsprogrammet Parent Management Training Oregon (PMTO).
12.06.2009
SFO for barn
Når jeg besøker noen SFO’er klarer jeg ikke å la være å tenke at her kunne jeg tenkt meg å ha være barn igjen. Slik var det da jeg besøkte Lilleaker SFO i Oslo. Der møtte jeg voksne og barn som leker, lærer og trives.
Nå legges grunnlaget for et godt SFO-liv for nye barn på vei inn porten. Innspillet kom fra en mor til et nettmøte jeg hadde i Dagbladet etter et oppslag om SFO.
Vi vaksne har ei eiga evne til å forstå oss på kva som er kjekt og ikkje-kjekt for barna våre. Ikkje så reint sjeldan gløymer vi kven som er dei eigentlege brukarane i bedrifta vår. Brukarmedverknad vert ved fleire høve lagt i posen merka framandord, spesielt når dei på «tinget» skal bestemme antal timar i skulen og korleis ein best kan få borna til å bli gagnlege menneske.
Noen ganger gir vi foreldre råd. Det er bra. I dialog med klassekontaktene kan det være fint å ha med seg noen ideer. Her er en fra foreldrene i 2C på en skole jeg kjenner godt.
I møtet med de tospråklige barna og deres familier er det viktig at personalet både setter seg inn i de kulturer barna kommer fra og er bevisst sin egen SFO's kultur og normer, og dermed hvilke krav man stiller til barn og foreldre.
Det å føle seg velkommen når man henter barnet sitt på SFO er en god følelse. Blir man i tillegg invitert med på det som skjer blir vi varme innvendig.
På julaften venter jeg mitt tredje barn. På siste ultralyd ble det bekreftet at det blir en ny deltaker i den eksklusive jenteligaen som i dag består av min kone, Oda 7 år og Hannah 1 år. En ting er dermed sikkert, og det er at jeg skal få gleden av å oppleve utallige foreldremøter i barnehager og skole/sfo i årene fremover.
26.09.2008
Mor vet best
I dag har jeg snakket med en SFO-mor. Det var nyttig. Hun fortalte at hun ikke var helt fornøyd med SFO’en der barnet hennes går.
Et nytt skoleår rulles i gang og sommerfriske lærere møtes til konstruktivt samvirke noen dager før barna entrer klasserommet. De fleste steder i landet har SFO holdt det gående i flere uker, ja, noen steder har det også vært julitilbud for interesserte familier.
Oppdragsgiver har talt; De vil gjerne vite hvordan det går i hverdagen med eget barn. SFO kan selvsagt ikke informere alle om alt, men det finnes noen gode erfaringer knyttet til hvordan vi bedrer kontakten med foreldrene.
Har dagens foreldre tippet helt over når det gjelder å sette sine barn i sentrum? Jesper Juul slipper denne gangen til en av sine lesere, "Stresset supermamma".
I Klepp kommune på Jæren er det tak i SFOfolket. Der planlegger de en SFOdag til høsten.
Vi har alle, både ansatte på skole og SFO, foreldre og barna selv et sterkt ønske om at skolestarten og starten på SFO-året skal bli best mulig. Her er noen tips på veien mot en god start.
Denne listen kan være nyttig blant annet for foreldre. Kunnskap om hvilke og hva innen klær er uansett bra kunnskap å ha med i SFO-hverdagen
Hva gjør vi med de barna som alltid blir hentet for sent? Eller rettere sagt med foreldrene deres? Her kommer et glimrende forslag - synes vi.
I møtet med tospråklige barn og deres foreldre er det nyttig med litt bakgrunnskunnskap. Denne artikkelen er skrevet for barnehager, men er like nyttig for SFO.
Det er noen ganger vanskelig å vite om og når man skal gi ut informasjon til begge foreldre når det er delt foreldreansvar. Her kommer en liten oppdatering.
Å gi positiv tilbakemelding til foreldre er kjempeviktig. På Fjellfoten SFO har de satt tilbakemeldingene i system for å sikre at de blir gitt.