Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Det unevenlig - fagprat på personalmøte
Vi har et oppdrag. Vi skal skape en tilværelse for barn i SFO som kan bidra til vekst og utvikling hos barnet, basert på trygghet, nærhet, omsorg og varme. På veien dit skjer det saker og ting – noen er nesten unevnelige. Denne saken passer perfekt som inspirasjon til fagprat på neste personalmøte.
siste artikler (44)
Vi har et oppdrag. Vi skal skape en tilværelse for barn i SFO som kan bidra til vekst og utvikling hos barnet, basert på trygghet, nærhet, omsorg og varme. På veien dit skjer det saker og ting – noen er nesten unevnelige. Denne saken passer perfekt som inspirasjon til fagprat på neste personalmøte.
Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.
Det er nå det begynner, mottaket av høstens glade barn som aldri har gått på skole før. I barnehagen har seksåringene seniorstatus og rettigheter på linje med en gresk statsansatt. Hvordan blir det når barnet havner innenfor ditt ansvarsområde?
Vi har fått en henvendelse;
Vi er i siget - SFO-året er snart over. Visste du at de prater om deg? I Røyken har SFO-lederne tatt skikkelig tak og vil være med på denne dansen.
Vi er opptatt av å bistå SFO-leder i utviklingsarbeidet. Derfor jobber vi stadig med å forbedre tilbudet vi gir medlemmene i Nettverket! for SFO.
Som ansatt i SFO skriver du med jevne mellomrom beskjeder eller skriv til foreldrene. Men det er ikke alltid at innholdet i skrivene blir lest eller forstått. Kan det være at du uttrykker deg for knotete eller utydelig i disse meldingene?
Veldig mange SFO’er er barnas første møte med skolen og da kan det være smart å ha noen bli kjent-leker som gjør overgangen lettere for 6-åringene. Noen av disse har vi lagt ut på SFOnett før men gode forslag kan ikke gjentas for ofte.
Det er nå det begynner, mottaket av høstens glade barn som aldri har gått på skole før. I barnehagen har seksåringene seniorstatus og rettigheter på linje med en gresk statsansatt. Hvordan blir det når barnet havner innenfor ditt ansvarsområde?
Når vi hører rykter om en SFO eller AKS blir vi nysgjerrige. Når ryktene attpåtil kan dokumenteres blir det interessant for flere. Rundt Kjelsås Aktivitetsskole i Oslo svirrer den positive bakpraten etter høsten. Vi ville gjerne vite hvorfor…
29.01.2015
Ställtiden
Vi arbeider med konferansen KVALITET I SFO 2015 – 12.-13. november. Et av temaene i årets konferanse er «hva kan vi lære av våre kolleger i nabolandene?». Og i Sverige støtte jeg på ställtiden, omstillingstid på norsk.
I SFO og AKS – med minimal tid satt av til planlegging og refleksjon – er det ukentlige personalmøtet de fleste gjennomfører viktig. Vi vil vite mer om hvordan denne tiden forvaltes – så har du et synspunkt, noen erfaringer, ideer, innspill – kom med dem.
09.01.2015
SFO på alvor
Klimastatistikken for 2014 er kommet og viser at dette var det varmeste året siden 1838. For SFO er det også tid for å ønskes velkommen inn i varmen. Vi ser det i flere kommuner – med satsing på kvalitetsutvikling.
28.05.2014
La SFO leve!
Ekko i NRK P1 tok opp en interessant problemstilling; Norske barn fotfølges av utslitte og pliktoppfyllende foreldre. Hva er viktigst? Tett oppfølging eller barnas behov for privatliv? Heldigvis har vi våkne SFO-ledere i dette landet.
Hei, jeg leste med glede om Kjelsås’ møte med de minste barna. Veldig bra! Jeg fikk lyst til å fortelle litt om hvordan vi på Uranienborg har mottatt førsteklassinger de siste årene.
Jeg farter rundt i SFO-Norge og får se varianter av krysseliste-ordninger. Noen er veldig demokratiske og barna medvirker i arbeidet med å sørge for at et viktig sikkerhetsverktøy fungerer. Er det bare jeg som skvetter..?
Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver
Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien
Det er viktig at ansatte opplever å bli sett og ikke minst får bekreftet sine små og store daglige suksesser. Dette bidrar du som har lederansvar i SFO sikkert stadig til. Her er en praktisk løsning rundt personalmøter som sikrer at alle bidrar.
Personalmøter er en unik treningsarena for barneveiledere. Det å finne gode tema til disse treningene er ofte en utfordring. Man vil jo at de ansatte skal få så mye ut av disse timene som mulig.
12.06.2009
SFO for barn
Når jeg besøker noen SFO’er klarer jeg ikke å la være å tenke at her kunne jeg tenkt meg å ha være barn igjen. Slik var det da jeg besøkte Lilleaker SFO i Oslo. Der møtte jeg voksne og barn som leker, lærer og trives.
Drukner du i oppgaver? Kanskje du er en av mange SFO-ledere eller baseledere som har problemer med å delegere oppgaver til medarbeiderne dine? Her er syv råd til deg som gjerne vil bli bedre til å delegere.
Personalmøter er en unik treningsarena for barneveiledere. Det å finne gode tema til disse treningene er ofte en utfordring. Man vil jo at de ansatte skal få så mye ut av disse timene som mulig.
Hilde Mathisen har sendt oss påmeldingen som de sender ut til sine foreldre i forbindelse med juleferien.
Jeg vil herved påstå at standardsvaret på mye fra dagens oppvekstsektor er: Vi har ikke tid!! Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel til diskusjon.
Det siste året har flere oppdaget muligheten for å kombinere en Oslo-tur med faglig utvikling for sine barneveiledere. I samarbeid med SFO-leder Hanne Burum kan vi tilby en dag full av inspirasjon og faglig utvikling.
Man skal være forsiktig med å banne i kirka. Og man skal være ytterst forsiktig med å kritisere tilrettelegging av lekser i SFO. Allikevel sitter jeg med et inntrykk av at når det snakkes kvalitet i SFO er det ofte tilrettelegging av lekser som får hovedfokuset.
01.10.2008
SFO på nettet
Kanskje sitter du med en hjemmesideredaktør i magen? Eller du vet at noen i ditt personale kan være løsningen på å få din SFO på nett? Vi vil i denne artikkelen gi noen råd på hva som kanskje bør være med på en hjemmeside. Det kan også være lurt å se litt på hva andre har gjort når de har skapt en god SFO-hjemmeside.
Planlegger’n for SFO er genial, se egen omtale. Den ligger alltid med inneværende uke åpen, og alle kan notere viktige (og litt uviktige) SFO-ting i den. Men vi har også en annen nyttig bok fra samme forlag; Håndbok i SFO-arbeid.
I mitt liv er det to kvinner som betyr utrolig mye, det er kona mi og Alma. Jeg må jo si, uten forkleinelse for kona mi, at uten Alma hadde livet blitt bortimot håpløst. Nå er Alma kommet i SFO-versjon, forhåpentligvis til glede for mange.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst"
Vi har alle, både ansatte på skole og SFO, foreldre og barna selv et sterkt ønske om at skolestarten og starten på SFO-året skal bli best mulig. Selvsagt gjelder dette alle barna, men kanskje spesielt de nye som skal begynne i 1. klasse.
Garderoben i SFO er som å komme til en storby for mange av de nye 6-åringene i forhold til det de er vant med i barnehagen.
I ukene frem mot sommerferien skal vi legge ut saker som går under tema "Overgangen fra barnehage til skole/SFO"
I januar hadde vi besøk på vårt ”kontor” av noen fabelaktige damer fra Bamble kommune. Disse utviklingsorienterte SFO-lederne ringte oss året før med ønske om vi kunne holde et lederkurs. Løsningen ble at vi inviterte alle 5 til oss hvor vi skreddersydde en kursdag med hjemmelaget lunsj i verdensklassen som bonus midt på dagen.
Det er viktig at ansatte opplever å bli sett og ikke minst får bekreftet sine små og store daglige suksesser. Her er en praktisk løsning rundt personalmøter som sikrer at alle bidrar.
Vi i SFOnett vil gjerne hjelpe deg med ideer til opplegg på Planleggingsdager e.l. Her kommer det tredje av våre forslag til innholdet på en slik dag. Temaet er å bli bedre kjent med hverandre og hvilke ressurser man har i gruppen.
Vi har alle, både ansatte på skole og SFO, foreldre og barna selv et sterkt ønske om at skolestarten og starten på SFO-året skal bli best mulig. Her er noen tips på veien mot en god start.
Her får du et morsomt tips til skolestart som også kan være en aktivitet på planleggingsdagen for personalet.
Dette planleggingsdag-opplegget heter "Rom for lek og læring" og gir deg konkret opplegg for en planleggingsdag eller tilsvarende.
Hvordan legge opp personalmøtet mest mulig effektivt, mest mulig løsningsorientert og slik at alle føler de er en viktig del av møtet?
Et av SFOs varemerker bør være barn som beveger seg mye og ofte. Kanskje på tide med en planleggingsdag viet tilrettelegging for mer fysisk aktivitet i barnegruppa..?
27.04.2006
Om kreativitet
Barn er kreative, sier vi. De skaper, omskaper og utvikler begreper og ting rundt seg hver eneste dag. Voksne har ikke det samme behovet. Hvorfor?
Er du egentlig klar over hvilken kompetanse din SFO sitter inne med? Er din SFO dyktige på å benytte all kompetansen best mulig?