Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
TEMA
Følelsesskolen
siste artikler(8)
Maria-Pia Gottberg kompletterer her artikkelserien Følelsesskolen med tips og ideer til hva du kan gjøre for å involvere foreldrene på SFO i arbeidet med emosjonell intelligens (EQ) og følelser.
Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig. Hvordan stopper vi dem? Hvordan kan vi lære disse barna impulskontroll? Det er disse spørsmålene som blir tatt opp i denne delen av følelsesskolen.
Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.
Her fortsetter vår artikkelserie om hvordan du kan arbeide med følelser i barne-gruppen. Den fjerde delen fokuserer på en av de viktige grunnfølelsene – Glad
Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen
Her kommer del 2 i vår serie kalt Følelsesskolen. Hvordan jobbe med følelsen sint?
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i SFO.
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i SFO.