Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
TEMA
SFO-leken gir muligheter
Barnas rett til å leke trues av økt læringstrykk og ambisjoner for fremtidens nasjonalprodukt. Men barna har alltid visst det. SFO-folket har ment det lenge. Og nå er også forskningen utvetydig. Nøkkelen til gode liv, både i dag og i morgen, er leken. Målet med kampanjen SFO-LEKEN gir MULIGHETER er å styrke lekens posisjon i SFO og skole. Det gjør vi ved å spre kunnskap om lek, inspirasjon og lekelyst og gi praktiske, levende Innspill på konferansen KVALITET I SFO 2015.
siste artikler(10)
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg. Derfor er det helt avgjørende at barn får tid og rom til å leke. I SFO/AKS er tiden knapp. Desto viktigere blir det å være på jakt etter tid og mulighet for barns egen lek.
– Vi vet mye om hvor viktig lek er for barn. Likevel virker det som vi ikke tør å satse skikkelig på leken, verken i SFO, barnehage eller i samfunnet som helhet, sier Eva Norén Björn. Selv har den svenske psykologen og forskeren kjempet for lekens vilkår gjennom et helt yrkesliv.
Er lek blitt redusert til et pedagogisk redskap for barns læring?
På SFO er det ungene selv som bestemmer hva de vil gjøre. Vi barneveiledere kan innimellom komme med gode tips og råd, legge til rette for det vi tror ungene vil like, eller noe som vi bør gjøre fordi det er 17.mai, jul eller påske. Enkelte år har vi unger som er skikkelig gira på sfo-forming, mens andre år er formingsaktivitetene på lavgir.
Nå som undervisningstiden og skolehverdagen strekkes og bøyes på flere måter, ser mange av oss med et noe bekymret blikk på den leken som stadig får mindre spillerom.
Slik dagens skole utvikler seg, er det viktigere enn noen gang å være seg bevisst undervisningsmetoder som legger til rette for lekende læring.
Et knippe uteleker av forskjellig variant.
Flere uteleker av ulik variant
Enda flere uteleker
Fri lek er grunnleggende i SFO og det kan være lurt å sette ord på hva som er så viktig med akkurat leken. Litt hjelp på veien...