Logg inn:
Pedagogikk
Omsorg
- Du er utenfor, lille venn!
Vi som har jobbet i SFO/AKS har sett at det gir mange fordeler å være innenfor. Men fra tiden som SFO-leder måtte jeg også forholde meg til de som stod utenfor. Skulle ønske at det ikke var en del av den viktige jobben.
Lek og læring
Storbasen gir roligere barn
Merkelig det der. Barn blir mindre urolige og mer konsentrert når det trengs. Helsa blir bedre. Humøret blir bedre. Og voksne får det bedre på jobben. Derfor går vi for storbasen.
Samspill og kommunikasjon
Lysglimtjeger 007 i SFO
Det å være integrert i et barnefelleskap gjør at man lærer hvordan man regulerer adferden sin. Lysglimtjeger 007 med rett til vennskap og lek tar jobben.
Teoretikere
Vygotskij – en kort innføring
Lev Vygotskij står bak en sentral del av teorier om om læringsprosesser og språkutvikling.
Generelt
”Du har brukt opp tida mi, du!”
Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. Denne lille historien kan gi oss noen tanker om hvordan barn opplever det å eie tiden sin selv. Historien er ti år gammel men kanskje enda mer aktuell i dag?
Barns medvirkning
Vandrerne i SFO
I mine 15 år i ulike SFO’er har jeg alltid møtt på disse som barna som vandrer rundt. Hvorfor vandrer de og hva kan en barneveileder bidra med?