Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Spesped
Funksjonshemninger og diagnos...
HVA ER LURT OG HVA ER LOV? - (ARTIKKEL 1)
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og de har rett til et privatliv. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon (artikkel 12 og 16), og er også sentralt i barnehageloven (§3) og rammeplanen.
Metoder og tiltak
Kranglefanter og andre SFO-dyr
Barn krangler og krangler og så krangler de litt til. Men det finnes gode måter å løse barnekonflikter på - med deres egen hjelp.
Samarbeid
Hva er en Ansvarsgruppe?
For barn, unge og voksne med sammensatte vansker og behov, er det hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe.
Generelt
Barns sorgreaksjoner
Denne artikkelen handler om barns sorgreaksjoner ved tap av foreldre, og hvordan barneveiledere kan bidra til å hjelpe de gjennom denne tunge tiden