Logg inn:
Lov – og avtaleverk i SFO
Karsten Selseth Landrø   28.04.08
Jobben i SFO er fri på mange måter og på godt og ondt. Friheten gir oss mange muligheter til å fylle vår ordning med det vi liker best. Samtidig ligger det begrensninger i de rammene som er satt i forhold til tid og økonomi. I SFO er vi ikke beskyttet av så veldig mange sentrale lover og avtaler utover det som er normalt for arbeidslivet. Det er ingen forskrifter til Opplæringsloven, slik som lærerne må forholde seg til.

Denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer.
Du kan derfor ikke lese hele artikkelen. Som medlem får du og alle ansatte i din SFO full tilgang til alt innhold på SFOnett.no.


Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på SFOnett!
SFO / Skole:
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype

Du vil få tilgang til www.sfonett.no ut året og blir fakturert for samme periode. Mva kommer i tillegg til prisen. Når du er innlogget kan du registrere alle ansatte hos deg som underbrukere.

Ordinær pris for helt år
kr 875 for små SFO'er,under 35 barn
kr 1750 for SFO med over 35 barn
Mva kommer i tillegg
Ja, vi vil bli medlem i Nettverket for SFO
 
DISKUTER ARTIKKELEN
(0)
Ang. punkt 3.2.
Er ikke daglig leder en del av det pedagogiske personalet når hun jobber i tiltak med barna alle timene som Sfo er åpent? I mitt tilfelle er det jeg som daglig leder, som hovedsaklig har  foreldrekontakten, den faglige oppdateringen og samtidig leder personalgruppa.

06.02.12
(0)
Flere innspill her? Dette er ikke helt min hverdag.

01.03.12

(0)
Kvar står det svart på kvitt at rektor ikkje kan vere dagleg leiar av SFO? Eg hevdar dette, men blir møtt med motstand. Motpart viser til opplæringslova der det står at dersom sfo er knytta til offentleg skule, vert det anbefalt at rektor skal vere overordna fagleg og administrativ leiar. Motpart meiner at dette gir heimel for å unnvike frå særavtalen når det gjeld ressurs til dagleg leiar sfo.
 

14.05.12

(0)
Hei, jeg lurer på en ting, er denne loven gjeldene, dersom det er mer enn 60 barn skal det som hovedregel ansettes leder i 100% adm. kan da en kommune f.eks. ansette en lærer i 80% med ansvar for personal i sfo og personalansvar for 1 og 2 trinn? samt driften av sfo
 
 

06.11.12

(0)
SFS 2201 er en del av hovedavtalen, og dermed lovs kraft. I pkt 3.1.2 er det fastslått at leder i SFO skal ansettes i full stilling ved innskrevne 60 barn eller mer - som hovedregel! det betyr at det skal sterke grunner til for å fravike denne hovedregelen. Rektor er i kommunal SFO/AKS øverste leder. Ved minst 60 barn i SFO vil det være umulig for rektor å være daglig leder, en slik konstruksjon vil være en omgåelse av avtalen. I mindre ordninger vil det være mer naturlig å finne løsninger med delt ledelse. At SFO-leder har andre oppgaver som f eks teamledelse 1./2.klasse er neppe i strid med avtalen. Blir tilleggsansvaret for omfattende er det selvsagt et spørsmål om funksjonen som SFO-leder blir rammet. Grensen på 60 barn er en form for sikringsbestemmelse og bør respekteres. Det er ikke kommet innspill de siste årene fra arbeidsgiversiden om at bestemmelsen er vanskelig å praktisere.
11.11.12

(2)
På min arbeidsplass der eg er SFO-leiar, har alle assistentane kombinert stilling i skule og SFO. Kva reglar gjeld for plantid for slike kombinerte stillingar? Eg har forstått det slik at ein skal på SFO ha tid tilsvarande 5% av arbeidstida. Men kva reglar gjeld for skuletida? Kan ein rekne 5% av den totale tida - både SFO og skule? eller finst det eigne reglar for plantid for assistentar i skule?
08.05.15

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Leksehjelp fra 2010