Logg inn:
Gutt med trøbbel
Ivar Haug   27.01.10
Han var kommet litt skeivt ut på skolen. Ja, egentlig var det litt krise. Hva kunne gjøres?

Denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer.
Du kan derfor ikke lese hele artikkelen. Som medlem får du og alle ansatte i din SFO full tilgang til alt innhold på SFOnett.no.


Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på SFOnett!
SFO / Skole:
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype

Du vil få tilgang til www.sfonett.no ut året og blir fakturert for samme periode. Mva kommer i tillegg til prisen. Når du er innlogget kan du registrere alle ansatte hos deg som underbrukere.

Ordinær pris for helt år
kr 875 for små SFO'er,under 35 barn
kr 1750 for SFO med over 35 barn
Mva kommer i tillegg
Ja, vi vil bli medlem i Nettverket for SFO
 
DISKUTER ARTIKKELEN
(0)
Jeg tenker at flere av dere som leser denne artikkelen kommer på suksesshistorier fra egen SFO hvor dere drev "PR-kampanje" og lysglimtjakt. Vi i Nettverket! for SFO tar gjerne imot slike historier (anonymisert selvsagt) som vi kanskje kan dele med flere. Jo flere verktøy /praktiske suksesshistorier vi har i ryggmargen jo større er sjansen for at vi oftere lykkes som barneveileder. terje@sfonett.no
 

27.01.10
(0)
Vi i SFO har den store muligheten og gleden av å kunne observer barn i lek,under måltid,i morsomme aktiviteter,hvor barna har lave skuldre og milde blikk.Og hvor gjyldne øyeblikk for barna står i kø.Denne muligheten tror jeg mange lærere i skolen savner og lengter etter.Derfor er det viktig at vi i SFO melder oss,og er klare i de rette øyeblikk for å formidle lysglimtene,på de arenaer hvor lærere og ikke minst foreldre befinner seg.Et teammøte rundt et barn ,vil i de aller fleste tilfeller være til mye større nytte for alle involverte,hvis møtet i hovedsak er preget av hva barnet får til.Da vil det  vi  voksne og barnet trenger å jobbe med fremover bli mindre skremmende og mer overkommelig.Og ikke minst vil foreldre få en god mulighet til å være stolte av sitt barn.
27.01.10

(1)
Jeg gir en liten tommel opp, når vi "fersker" barn som har en utfordrende atferd i å gjøre noe bra/positivt. Selvfølgelig sier jeg noe positivt også, men noen ganger holder det bare med å si navnet og vise en tommel opp og et godt blikk. Dette er noe som fungerer godt på enkelte barn hos oss. Det er så viktig å få positive tilbakemeldinger når de minst forventer det. Alle barn liker å bli sett og satt pris på. Og da er det viktig å være en varm og grensesettende voksen. Det å bygge gode relasjoner til barn, føle at barnet er trygg på deg og viser deg tillitt, gjør at det er lettere å gå inn å sette grenser for barnet. Pål Roland snakker om den Autoritative voksenstilen som innebærer at de voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig som de er tydelige. Den varme grensesettende voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en aksepterende holdning. Barnet mottar det som handler om krav og kontroll i en atmosfære som er preget av varme og tillit. Dette synes jeg er en fin måte å ha i bakhodet når jeg jobber med utfordrende barn. Jeg har erfaring på at dette påvirker barnet i en positiv retning, særlig barn med utfordrende atferd.
10.03.16

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Han blir så sint
Velkommen til SFO, hva kan du'a
Velkommen til SFO, hva kan du'a
Holde-avtalen
LØFT for barn